O KONGRESIEKongres Edukacji Pozaformalnej odbywać się będzie w dniach 25 i 26 listopada 2014 r.  w warszawskim Centrum Nauki „Kopernik”. Pierwszy dzień jest dedykowany uczestnikom zakończonego projektu systemowego (poddziałanie 2.2.2) finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej i jest koordynowany bezpośrednio przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Natomiast drugi dzień Kongresu jest organizowany przez koalicję kilkunastu organizacji i firm związanych z edukacją dorosłych. Na ten dzień tj. 26 listopada zapraszamy Państwa jako uczestników obrad lub jako Partnerów Kongresu prezentujących swe oferty. W tegorocznym Kongresie weźmie udział blisko 500 osób.

Poznaj program I dnia KEP (25 listopada 2014 r.) Konferencja podsumowująca projekt systemowy PARP „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej” (Poddziałanie 2.2.2 PO KL) zrealizowany w latach 2008-2014. Szczegóły: http://pokl.parp.gov.pl/index/index/700 

Poznaj program II dnia KEP (26 listopada 2014 r.) Debata zorganizowana przez 12 stowarzyszeń profesjonalistów branży szkoleniowej. www.kep2014.syskonf.pl/program

Cele Kongresu Edukacji Pozaformalnej 2014
- Zamanifestowanie ważnej roli przedsiębiorców współtworzących rynek usług edukacyjno-rozwojowych i doskonalenia zawodowego (szkoleń, kursów, konferencji) jako naturalnego i niezbędnego dopełnienia systemu szkolnictwa i rozwoju kadr
- Integracja środowiska działającego w obszarze kształcenia pozaformalnego – partnerów społecznych, firm szkoleniowych, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz władz państwowych i samorządowych
- Propagowanie znaczenia edukacji pozaformalnej dla rynku pracy oraz realizacji idei uczenia się przez całe życie (LLL).

Poznaj projekt Deklaracji Kongresu lub wysłuchaj


Korzyści z uczestniczenia w Kongresie
- Zaznajomienie się z efektami projektu systemowego PARP „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej” oraz jego wpływem na rynek trenerski w Polsce,
- Możliwość uczestnictwa w mini warsztatach trenerskich prowadzonych przez trenerów biznesu będących ekspertami w danej tematyce (tzw. Master training),
- Możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ekspertów zagranicznych z zakresu blended-learning, potrzeb rozwojowych liderów i menadżerów na podstawie badań Instytutu Rozwoju Przywództwa i Zarządzania (ILM),
- Poznanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przekazywania wiedzy na szkoleniach,
- Poznanie najnowszych kierunków zmian w dziedzinie edukacji pozaformalnej
- Otwarta dyskusja nad możliwościami  finansowania kształcenia dorosłych z funduszy europejskich do roku 2020, z funduszu pracy oraz z tworzenia sektorowych funduszy parytarnych
- Nawiązanie cennych kontaktów z potencjalnymi partnerami i kontrahentami.
- Poznaj rekomendacje dla uczestnictwa w Kongresie Edukacji Pozaformalnej www.kep2014.syskonf.pl/rekomendacje

Partnerzy

 

Patroni medialni

 
 
 
   
 

EDUKACJA DLA NOWOCZESNOŚCI

Kongres Edukacji Pozaformalnej odbywać się będzie w dniach 25 i 26.11.2014 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  W Kongresie uczestniczyć będzie ponad 500 osób, w tym przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji publicznych, kilkuset firm oraz kilkunastu stowarzyszeń związanych z edukacją dorosłych w formie tzw. usług rozwojowych (szkoleń, kursów, doradztwa personalnego). Cele Kongresu: zaprezentowanie znaczenia branży, wskazanie istniejących barier, integracja środowiska działającego w obszarze kształcenia pozaformalnego, propagowanie znaczenia edukacji pozaformalnej dla rynku pracy oraz realizacji idei uczenia się przez całe życie (LLL). Zapraszamy wszelkich Partnerów do udziału w dwóch dniach obrad.
 

WSPÓŁORGANIZATORZY KONGRESU EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014: