PARTNERS:


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podległą Ministrowi Gospodarki, która od przeszło 14 lat wspiera rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Agencja jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć i projektów, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa m.in.
w zakresie przedsiębiorczości i adaptacyjności kadr. Realizuje także działania informacyjne mające na celu zwiększenie zdolności przedsiębiorców i ich pracowników do zmian, wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające trwały rozwój oraz efektywne wdrażanie innowacji.
Przykładem takich działań jest projekt szkoleniowo-doradczy realizowany w ramach Poddziałania 2.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego efektem jest podniesienie kwalifikacji ponad 6000 trenerów świadczących usługi na rzecz przedsiębiorstw i ich pracowników. PARP jest także instytucją odpowiedzialną za utworzenie Rejestru Usług Rozwojowych, zawierającego informacje o podmiotach świadczących usługi rozwojowe (np. szkolenia, doradztwo, mentoring czy coaching) oraz o ich ofercie. W perspektywie finansowej 2014-2020 będzie to podstawowe narzędzie oraz baza wiedzy dla podmiotów zainteresowanych ofertą edukacyjną, dzięki któremu każdy przedsiębiorca (instytucja) lub osoba dorosła będzie mogła w szybki i prosty sposób wyszukać usługę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb.
I Kongres Edukacji Pozaformalnej jest inicjatywą, która doskonale wpisuje się w działania PARP wspierające rozwój współczesnego rynku pracy. Jego celem jest m.in. przedstawienie efektów działań rozwojowych kierowanych od 2009 roku do trenerów biznesu, a także zachęcenie przedsiębiorców, środowiska trenerskiego, instytucji otoczenia biznesu oraz władz państwowych do aktywnego współtworzenia usług edukacyjno-rozwojowych dostosowanych do zmieniającego się rynku pracy.
Więcej informacji o PARP oraz realizowanych przez nią działaniach znaleźć można na stronie internetowej: www.parp.gov.pl.


Partnerzy

 

Patroni medialni

 
 
 
   
 

EDUKACJA DLA NOWOCZESNOŚCI

Kongres Edukacji Pozaformalnej odbywać się będzie w dniach 25 i 26.11.2014 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  W Kongresie uczestniczyć będzie ponad 500 osób, w tym przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji publicznych, kilkuset firm oraz kilkunastu stowarzyszeń związanych z edukacją dorosłych w formie tzw. usług rozwojowych (szkoleń, kursów, doradztwa personalnego). Cele Kongresu: zaprezentowanie znaczenia branży, wskazanie istniejących barier, integracja środowiska działającego w obszarze kształcenia pozaformalnego, propagowanie znaczenia edukacji pozaformalnej dla rynku pracy oraz realizacji idei uczenia się przez całe życie (LLL). Zapraszamy wszelkich Partnerów do udziału w dwóch dniach obrad.
 

WSPÓŁORGANIZATORZY KONGRESU EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014: