REKOMENDACJE DLA UCZESTNICTWA W KONGRESIE EDUKACJI POZAFORMALNEJ


Kongres Edukacji Pozaformalnej skupi  przedstawicieli stowarzyszeń i firm, które składają się na tak zwane usługi rozwojowe, a więc między innymi  szkolenia, kursy, doradztwo personalne. Spotykamy się pod hasłem „Edukacja dla nowoczesności”. Celem naszym podczas Kongresu jest wykazanie znaczenia naszej branży i odważne zaistnienie z własnym głosem w dyskusji na temat zmian, jakie nadchodzą w tej dziedzinie. Wśród najważniejszych tematów Kongresu znajdą się postulaty zapewnienia wysokiego znaczenia kształcenia pozaformalnego w dokształcaniu osób dorosłych w Polsce; aktualne zjawiska na rynku usług rozwojowych oraz perspektywy kształcenia pozaformalnego po roku 2020, a więc po zakończeniu rozpoczynającego się właśnie nowego okresu finansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej.
Ewa Polańska
przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Kongresu Edukacji Pozaformalnej,
wiceprezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych


Wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego pokazują, że aż 65% dorosłych Polaków w ostatnim roku w żaden sposób nie rozwijało swoich kompetencji. Wskaźnik kształcenia ustawicznego w Polsce w roku 2013 była taki sam jak w roku 2003, pomimo znacznego rozwoju rynku szkoleniowego i środków unijnych przeznaczonych na ten cel. Wyzwaniem na rok 2023 jest podniesienie wskaźnika Lifelong Learning do poziomu 7,7%. Jako przedstawicielka współorganizatora Kongresu, serdecznie zapraszam do dyskusji i wspólnego wypracowania odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zachęcić dorosłych Polaków do tego by zaczęli się uczyć. Tylko porozumienie wszystkich stron rynku pracy i sektora edukacji może sprawić, że odniesiemy sukces.
Anna Świebocka-Nerkowska
dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
 
Pracując w gronie organizatorów Kongresu mogę otwarcie powiedzieć, że upowszechnienie idei edukacji pozaformalnej oraz połączenie w tym celu całego środowiska, jest ogromnym wyzwaniem. Ufam, że sprostamy temu zadaniu i że wszyscy wyjedziemy z Kongresu zintegrowani, bogatsi o nową wiedzę i cenne kontakty. Chcemy, aby Kongres był przestrzenią dla dyskusji i wyznaczył kierunki rozwoju całego sektora edukacji pozaformalnej. Kongres Edukacji Pozaformalnej to również okazja dla tych osób, które do tej pory nie monitorowały rozwiązań systemowych, aby poznać zachodzące na tym rynku zmiany.
   
Krzysztof Prystupa
prezes Zarządu
Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
 

Partnerzy

 

Patroni medialni

 
 
 
   
 

EDUKACJA DLA NOWOCZESNOŚCI

Kongres Edukacji Pozaformalnej odbywać się będzie w dniach 25 i 26.11.2014 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  W Kongresie uczestniczyć będzie ponad 500 osób, w tym przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji publicznych, kilkuset firm oraz kilkunastu stowarzyszeń związanych z edukacją dorosłych w formie tzw. usług rozwojowych (szkoleń, kursów, doradztwa personalnego). Cele Kongresu: zaprezentowanie znaczenia branży, wskazanie istniejących barier, integracja środowiska działającego w obszarze kształcenia pozaformalnego, propagowanie znaczenia edukacji pozaformalnej dla rynku pracy oraz realizacji idei uczenia się przez całe życie (LLL). Zapraszamy wszelkich Partnerów do udziału w dwóch dniach obrad.
 

WSPÓŁORGANIZATORZY KONGRESU EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014: