PROGRAM KONGRESU

 
Programu II dnia Kongresu Edukacji Pozaformalnej
Centrum Konferencyjne Kopernik w Warszawie, 26 listopada 2014 r.
 
Główny moderator spotkania: Jacek Żakowski
  0900 - 1000 Rejestracja uczestników kongresu
(Powitalna kawa na I piętrze)
  1000 - 1005 Sala nr 1 (parter)
Powitanie w imieniu inicjatorów

Ireneusz Górecki, prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
  1005 - 1010 Powitanie w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Dariusz Dąbek,
Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  1010 - 1015 Idea i cele Kongresu Edukacji Pozaformalnej
Ewa Polańska,
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego oraz Wiceprezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
  1015 - 1105 Debata o znaczeniu kształcenia pozaformalnego dorosłych w podnoszeniu kompetencji i innowacyjności Polaków - strona rządowa

Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Dariusz Dąbek,
Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Jacek Falkowski,
Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN
Agnieszka Chłoń-Domińczak,
Lider Projektów KRK w Instytucie Badań Edukacyjnych
  1105 - 1120 Przerwa kawowa (piętro)
  1120 - 1210 Sala nr 1 (parter)
Debata o znaczeniu kształcenia pozaformalnego dorosłych w podnoszeniu kompetencji i innowacyjności Polaków – strona biznesowa

Henryka Bochniarz,
Prezydent Konfederacji Lewiatan
Jacek Całus,
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
Andrzej Piłat, 

Prezes Zarządu Głównego
 Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego
Aleksandra Kurzyk,
Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami
Włodzimierz Buśkiewicz,
Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Biznesu
  1210 - 1220 Sala nr 1 (parter)
Uroczyste podpisanie Deklaracji Wsparcia Kształcenia Pozaformalnego!
Podpisanie z udziałem przedstawicieli: resortów i agencji rządowych, organizacji pracodawców i przedsiębiorców, instytucji edukacyjnych, izb gospodarczych, stowarzyszeń,  towarzystw, fundacji i innych.
  1220 - 1305 Przerwa obiadowa, networking i odwiedzanie stoisk wystawców
  1305 - 1410 Sesje problemowe:
Sala nr 2 (piętro)

Sesja I: Jak zachęcić do kształcenia kadrę menedżerską w MŚP?
Piotr Piasecki,
Przewodniczący Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (moderator)
Wojciech Drabko,
Wiceprezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Aleksander Drzewiecki,
Prezes Zarządu House of Skills
Marek Graczyk,
Dyrektor ds. Projektów w Altkom Akademii S.A.

Sala nr 1 (parter):

Sesja II: Sposoby finansowania kształcenia dorosłych Polaków w ramach edukacji pozaformalnej po roku 2014 i po roku 2020
Agnieszka Luck,
Kierownik Działu Projektów Edukacyjnych, Fundacja “Fundusz Współpracy” (moderator)
Jacek Męcina,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Jakub Kus,
Sekretarz Krajowy ZZ „Budowlani” (do potwierdzenia)
Mariusz Frankowski,
Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (do potwierdzenia).
Marcin Rolnik,
Członek Zarządu FRSE, Dyrektor Programu Erasmus+ odpowiedzialny za sektor kształcenia zawodowego oraz sektor edukacji dorosłych.
Paulina Mucha,
Główny Specjalista w Departamencie EFS, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Waldemar Mazan,
Wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości

Sala nr 3 (piętro):

Sesja III: Usługi rozwojowe oparte na dowodach

Subiektywne opinie trenerów lub uczestników są najmniej wiarygodnym dowodem skuteczności szkolenia. Podczas panelu postaramy się dowieść, że w hierarchii dowodów najwartościowszym znakiem jakości szkolenia jest naukowe, najlepiej eksperymentalne, potwierdzenie prawdziwości danej koncepcji, techniki czy skuteczności metody szkoleniowej.
Sławomir Jarmuż
- dr psychologii, współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu (moderator)
Paweł Fortuna -
dr psychologii. Współwłaściciel firmy FORTUNA & FORTUNA (moderator)

Sala nr 4 (piętro):

Sesja IV: Jakość usług rozwojowych. Standardy, certyfikaty i walidacja czy rynek bez regulacji?
Aby poprawić jakość usług edukacyjno-rozwojowych wprowadza się szereg rozwiązań. Czy weryfikacja przez walidacje i certyfikaty podniesie poziom świadczonych usług? Czy standardy MSUES i RUR to jedynie selekcja w dostępie do środków publicznych, czy wpływanie na poprawę skuteczności szkoleń? Co mają na myśli mówiąc „jakość” dysponenci środków  publicznych,  a co pod tym pojęciem kryje się dla przedstawicieli sektora prywatnego.  I wreszcie jak obie strony w kontekście jakości rozumieją zwrot z inwestycji (ROI)?
Krzysztof Prystupa,
Prezes Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK (moderator)
Magdalena Dybaś, Starszy specjalista ds. badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych
Anna Świebocka - Nerkowska,
Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Krzysztof Symela,
Kierownik Instytutu Technologii Eksploatacji Radom
Tomasz Schweitzer,
Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Andrzej Martynuska,
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
Jacek Pulwarski,
Ogólnopolski Koordynator ECDL
Jarosław Ubysz, Doradca Zarządu Altkom Akademii S.A.
Mirosława Huflejt-Łukasik, dr hab. Psychologii. coach, trener i konsultant.
  1410 - 1430 Przerwa kawowa, networking i odwiedzanie stoisk wystawców
  1430 - 1445 Sala nr 1 (parter)
Sesje plenarne:

Trendy w branży szkoleniowej w krajach Unii Europejskieh

Alasdair Melville,
Dyrektor Rynków Europejskich i Ameryki Hiszpańskojęzycznej w Pearson Qualifications International
  1445 - 1600 Dyskusja moderowana: Rynek usług rozwojowych i kształcenia pozaformalnego po roku 2020 - jak powinien wyglądać rynek szkoleniowy w 2020 roku, próba przewidzenia skutków funkcjonowania RUR, środków EFS 2014-2020, skutki wdrożenia KRK dla branży usług rozwojowych.

Wojciech Szajnar,
Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Szkoleniowych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Marzena Chmielewska,
Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Konfederacji Lewiatan (do potwierdzenia)
Agnieszka Chłoń-Domińczak,
Lider Projektów KRK w Instytucie Badań Edukacyjnych
Andrzej Lech,
Polska Izba Firm Szkoleniowych
Andrzej Szastok,
Prezes Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu
Robert Sołtys,
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu
Krzysztof Prystupa,
Prezes Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
Jacek Członkowski,
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE 
  1600 - 1615 Podsumowanie kongresu, przyjęcie wniosków.
Ewa Polańska,
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego oraz Wiceprezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
  1615 - 1700 Zwiedzanie stoisk, networking (piętro)
Godzina Organizacja Temat Prowadzący
10.20-10.35 Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce Innowacje dla szkoleń i konferencji Sławomir Wróblewski
10.35-10.50 Pracownia Satysfakcji  Coaching w zarządzaniu zespołem Dagmara Miąsek
10.50-11.05 Alior Instytut Biznesu Standaryzacja procesów sprzedaży szansą na podniesienie wyników Grzegorz Sikorski
 11.15-11.30 Orange Dzielenie się wiedzą w organizacji na przykładzie realizowanego w firmie Orange projektu Światłowód Wiedzy Dorota Jaksa-Pliszka
11.30-11.45 Interia.pl Organizacja Ucząca się 2.0 Monika Gąsienica
 11.45-12.00 Polska Izba Firm Szkoleniowych Standard Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Ewa Puzia-Sawicka
 12.00-12.15 Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu  Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu Andrzej Szastok
 12.15-12.30 Polskie Towarzystwo Informatyczne Zapewnianie jakości kwalifikacji na przykładzie ECDL Jacek Pulwarski
12.30-12.45 Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK Szkoła Trenerów Zarzadzania MATRIK jest jak kostka drożdży - włożyłem ją do ciasta i obserwuję jak rośnie Anna Leśnikowska-Jaros
 14.15-14.30 Akademia Pomorska w Słupsku Akademia Wieku Średniego - akademicki model kształcenia ustawicznego osób 50+ Andrzej Urbanek
 14.30-14.45 Investin Komercjalizacja technologii - usługi szkoleniowe i consultingowe Grupy INVESTIN Mariusz Stryżko
 14.45-15.00 Izba Coachingu Akredytacja i standardy dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
15.00-15.15 CC Innovation Co powinien potrafić profesjonalny coach? dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik i Grzegorz Zawiłowski
15.15-15.30 Publikacja Naukowa  UEDU - Uniwersalna platforma edukacyjna Dominik Wilczewski, Bogumił Lechowicz
15.30-15.45 Infoaudyt Zarządzanie wiedzą w sektorze MSP Anna Żukowska 
15:45-16:00 Stowarzyszenie Coachów PRIZM Przyszłość i zmiana Marcin John

Partnerzy

 

Patroni medialni

 
 
 
   
 

EDUKACJA DLA NOWOCZESNOŚCI

Kongres Edukacji Pozaformalnej odbywać się będzie w dniach 25 i 26.11.2014 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  W Kongresie uczestniczyć będzie ponad 500 osób, w tym przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji publicznych, kilkuset firm oraz kilkunastu stowarzyszeń związanych z edukacją dorosłych w formie tzw. usług rozwojowych (szkoleń, kursów, doradztwa personalnego). Cele Kongresu: zaprezentowanie znaczenia branży, wskazanie istniejących barier, integracja środowiska działającego w obszarze kształcenia pozaformalnego, propagowanie znaczenia edukacji pozaformalnej dla rynku pracy oraz realizacji idei uczenia się przez całe życie (LLL). Zapraszamy wszelkich Partnerów do udziału w dwóch dniach obrad.
 

WSPÓŁORGANIZATORZY KONGRESU EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014: