O KONGRESIEPo Kongresie  Edukacji Pozaformalnej 2014
W dniach 25 i 26 listopada 2014 r. odbył się - zorganizowany po raz pierwszy - Kongres Edukacji Pozaformalnej. Pierwszy dzień był dedykowany uczestnikom zakończonego projektu systemowego (poddziałanie 2.2.2) finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej, koordynatorem była bezpośrednio Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Natomiast drugi dzień Kongresu został zorganizowany przez koalicję 11 organizacji związanych z edukacją dorosłych. W Kongresie wzięło udział 337  uczestników, a prawie 200 kolejnych osób zgłosiło chęć kooperacji i korzystania z materiałów. Liczby te pokazują skalę branży edukacji pozaformalnej i jednoznacznie wskazuje konieczność dalszych działań dla reprezentowania jej żywotnych interesów. Kongres został objęty patronatami aż trzech ministrów: Pracy i Polityki Społecznej,  Infrastruktury i Rozwoju oraz Sportu i Turystyki.

Program pierwszego dnia KEP (Konferencja podsumowująca projekt systemowy PARP „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej”, Poddziałanie 2.2.2 PO KL, zrealizowany w latach 2008-2014): patrz: http://www.parp.gov.pl/index/index/2779

Program drugiego dnia KEP (Debata zorganizowana przez 11 stowarzyszeń profesjonalistów branży szkoleniowej): www.kep.com.pl/program

Debaty i prezentacje zostały skoordynowane przez Komitet Programowy kierowany przez Ewę Polańską wiceprezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Komitet tworzyli ponadto: Krzysztof Prystupa (Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK), Waldemar Mazan (Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości), Sławomir Wróblewski (Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”), Dagmara Miąsek (Izba Coachingu), Jacek Członkowski (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE). Moderatorem debat kongresowych był red. Jacek Żakowski. Biuro organizacyjne prowadzili Michał Gawryszczak i Renata Kowalska. 

Celami Kongresu Edukacji Pozaformalnej 2014 było:
- Zamanifestowanie ważnej roli przedsiębiorców współtworzących rynek usług edukacyjno-rozwojowych i doskonalenia zawodowego (szkoleń, kursów, konferencji) jako naturalnego i niezbędnego dopełnienia systemu szkolnictwa i rozwoju kadr
- Integracja środowiska działającego w obszarze kształcenia pozaformalnego – partnerów społecznych, firm szkoleniowych, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz władz państwowych i samorządowych
- Propagowanie znaczenia edukacji pozaformalnej dla rynku pracy oraz realizacji idei uczenia się przez całe życie (LLL).

Kongres przyjął wspólną Deklarację, co zostało potwierdzone złożeniem podpisów (patrz foto relacja).
Materiały z debat i prezentacji zostaną opublikowane w publikacji pokongresowej przygotowywanej z czasopismem naukowym „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” (współorganizator KEP: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy).  Wszystkich zainteresowanych do współpracy i korzystania z materiałów zachęcamy do kontaktu z biurem PIFS  tel.: 22 616 27 63, biuro@pifs.org.pl

Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć z kongresu.

Opr. S.Wróblewski


Patronat honorowy

    

Partnerzy

 

Patroni medialni

   
 

 Sponsorzy

  
           
  

EDUKACJA DLA NOWOCZESNOŚCI

Kongres Edukacji Pozaformalnej odbywać się będzie w dniach 25 i 26.11.2014 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  W Kongresie uczestniczyć będzie ponad 500 osób, w tym przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji publicznych, kilkuset firm oraz kilkunastu stowarzyszeń związanych z edukacją dorosłych w formie tzw. usług rozwojowych (szkoleń, kursów, doradztwa personalnego). Cele Kongresu: zaprezentowanie znaczenia branży, wskazanie istniejących barier, integracja środowiska działającego w obszarze kształcenia pozaformalnego, propagowanie znaczenia edukacji pozaformalnej dla rynku pracy oraz realizacji idei uczenia się przez całe życie (LLL). Zapraszamy wszelkich Partnerów do udziału w dwóch dniach obrad.
 

WSPÓŁORGANIZATORZY KONGRESU EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014: